Technologie

Technologie

W dobie zaawansowanej technologii i dbałości o stan środowiska naturalnego, ludzie szukają alternatywnych rozwiązań na pozyskanie energii cieplnej i elektrycznej. Wykorzystujemy zatem siłę wiatru i wody, lub działanie promieni słonecznych. Celem naszej firmy jest popularyzacja i rozpowszechnianie innowacyjnego źródła ciepła, jakim jest odpowiednio przetworzony biogaz.

Czym jest biogaz?

Biogaz, to inaczej zwany gaz wysypiskowy, stanowiący mieszaninę głównie metanu i dwutlenku węgla, powstający w wyniku beztlenowej (bez dostępu powietrza) fermentacji masy organicznej, zwierzęcych odchodów, osadów ściekowych i stałych odpadów komunalnych. Fermentacja beztlenowa to złożony procesem biochemicznym, który zachodzi bez dostępu tlenu przy dużym ciśnieniu. W czasie tego procesu około 60% substancji organicznej zmieniana jest właśnie w biogaz.
Niebezpieczeństwa związane z biogazem
Na biogaz składają się takie związki chemiczne jak:
- metan CH4 - 50 ÷ 80 %
- dwutlenek węgla CO2 - 32 ÷ 37 %
- azot N2 - 0,5 ÷ 7,5 %
- tlenek węgla CO - 0 ÷ 2,1 %
- siarkowodór H2S - 0,03 ÷ 5 %, oraz
- tlen O2 - 0 ÷ 1 %
Jak widać głównym składnikiem biogazu jest metan – bezbarwny i bezwonny gaz, lżejszy od powietrza (gęstość 0,70), łatwopalny, a w stężeniu od 4,9 do 15,4 % nawet wybuchowy. Posiada temperaturę samozapłonu o wartości ok. 680 stopni. Jako gaz wysoce energetyczny może stanowić paliwo do silników tłokowych lub turbinowych zasilających generatory prądotwórcze, może być spalany w kotłach gazowych produkujących energię cieplną lub stanowić paliwo dla jednostek kogeneracyjnych. Sam metan, podobnie jak biogaz jest bardzo niebezpieczny. Powstając w każdym składowisku odpadów komunalnych, biogaz, w sposób naturalny wydostaje się do atmosfery. Stanowi zagrożenie dla przyrody powodując degradację systemu korzeniowego roślin, a towarzyszące mu wybuchy i pożary niszczą środowisko naturalne. Gaz ten jest również niebezpieczny dla człowieka. Emisja biogazu wpływa także na atmosferę ziemską. Metan – główny składnik biogazu jest gazem niszczącym warstwę ozonową, a tym samym mający wpływ na powstawanie tzw. efektu cieplarnianego.

Systemy odgazowania

Widzimy zatem jakie szkody przynosi biogaz środowisku naturalnemu i ludziom. Konieczność odgazowania jest podyktowana potrzebą przeciwdziałania niekontrolowanej migracji gazu do atmosfery, aby nie wyrządzał on szkód w otaczającym nas środowisku. System odgazowania dzieli się na dwa typy – bierne i aktywne.
Najprostszym sposobem jest odgazowanie bierne. Technologia wykonania odgazowania biernego polega na wykonaniu odwiertów przez całą grubość bryły wysypiska, ułożeniu w nich rur perforowanych umożliwiających migrację gazu do wnętrza rury i zabudowaniu tych rur pochodniami spalającymi biogaz wydobywający się pod własnym ciśnieniem. W wyniku reakcji spalania metanu powstaje woda i dwutlenek węgla. Cała energia uchodzi w powietrze i środowisko zostaje odgazowane. Odgazowanie bierne zapewnia brak migracji szkodliwych gazów do atmosfery, lecz o wiele więcej możliwości daje nam odgazowanie aktywne.
W metodzie odgazowania aktywnego wykorzystuje się takie same studnie gazowe. Studnie te łączy się przewodami gazowymi z modułem ssąco - regulacyjno – pompującym i biogaz wysysa się z składowiska delikatnym podciśnieniem wytwarzanym przez ten moduł. W celu maksymalnego wyeliminowania wypływu biogazu do atmosfery, uszczelnia się bryłę składowiska poprzez pokrycie warstwą glinowo – piaskową i rekultywacyjną. W celu uzyskania 100% szczelności pod warstwą piasku układa się nieprzepuszczalną folię. Tak doszczelniona bryła wysypiska pozwoli na pozyskanie biogazu o zawartości metanu nawet do 80% oraz całkowitym braku tlenu. Taki gaz jest bardzo dobrym paliwem wykorzystywanym:
- do produkcji ciepła w kotłowniach gazowych
- do produkcji energii elektrycznej przez generatory napędzane paliwem gazowym
- do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach kogeneracyjnych.
W tej metodzie uzyskuje się nie tylko czystą, ekologiczną energię elektryczną, ale również ciepło, które można dowolnie wykorzystać. Nasza firma od lat zajmuje się przetwarzaniem i pozyskiwaniem biogazu. Wierzymy w tą technologię, która daje ludziom ciepło i prąd, niezbędne do życia. W ramach usługi pozyskiwania i przetwarzania biogazu oferujemy Państwu:
- analizę opłacalności inwestycji,
- wykonanie wstępnych założeń technicznych systemu,
- przeprowadzenie symulacji wydajności biogazowej gazowej kwater składowania odpadów,
- projektowanie i budowę instalacji,
- dozór, konserwację i serwisowanie urządzeń.
Koszty budowy takiej instalacji są wysokie, ale przy użyciu nowoczesnych technologii, najlepszych materiałów i niezawodnych urządzeń inwestycja zwraca się w okresie pięciu lat.

Zaufanie tej technologii to zdecydowany krok w przyszłość, ku bezpieczniejszemu i zdrowszemu środowisku.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Ok