Przedsiębiorstwo nasze jest firmą prywatną, z siedzibą w Toruniu, powstałą w maju 1990 roku prowadzącą działalność na terenie całego kraju w zakresie usług budowlano – montażowych i instalacyjnych.

1. Budowa sieci i instalacji gazowych średniego i niskiego ciśnienia, montaż urządzeń do redukcji ciśnień i pomiaru przepływu gazu.

2. Budowa instalacji odgazowania wysypisk z energetycznym wykorzystaniem biogazu.

3. Budowa instalacji do utylizacji biogazu w oczyszczalniach ścieków.

4. Dostawa i montaż urządzeń dla biogazowni rolniczych.

5. Dostawa i montaż odsiarczalników, wykraplaczy i odwadniaczy oraz pochodni do spalania biogazu.


Współpracujemy z biurami projektowymi na terenie całego kraju. Zapewniamy kompleksową obsługę w powyższym zakresie.